Lakott területen belül maximum 50km/óra.
Lakott területen kívül és autóúton 70km/óra.
Autópályán csak 80km/órával SZABAD KÖZLEKEDNI.

Vontatás "B" kategóriás jogosítvánnyal

A "B" kategória fogalma: Nemzetközi kategória.

A „B” kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.

Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatáshoz két feltételnek kell teljesülnie:

 1. a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tőmegét,
 2. és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság

Személygépkocsival történő pótkocsi vontatásával kapcsolatos szabályok

A pótkocsi vontatásának két alapvető feltétele van:

 • személyi feltételek
 • járművek feltételei

A személyi feltételek Az első nemzetközi vezetői engedély kategória megszerzésétől számított két éven belül számít a vezetői engedély kezdőnek. Kezdő vezetői engedéllyel "B", "C" vagy "D" kategóriás bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható.

Például ha egy 14 éves fiatal "AM" kategóriás vezetői engedélyt szerez, a 17 évesen megszerzett "B" kategóriás vezetői engedélye már nem minősül kezdőnek, ez esetben pótkocsit vontathat. Akinek a "B" kategória az első nemzetközi kategória, az a vezetői engedély megszerzésétől számolva, két évig pótkocsit nem vontathat.

Fontos figyelembe venni a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömegét, ugyanis ha ez az érték maximum 750 kg, akkor könnyű pótkocsinak minősül.

Ha a megengedett legnagyobb össztömeg a 750 kg-ot meghaladja, már nehéz pótkocsiként vesz részt a forgalomban.

A "B" kategóriás vezetői engedéllyel akár személygépkocsit, akár 3500 kg alatti kis-tehergépkocsit vezetünk, az alábbi megengedett legnagyobb össztömeget kell figyelembe venni:

 • Könnyű pótkocsi vontatása esetén a járműszerelvény (mindkét jármű) megengedett legnagyobb össztömege összeadva (a forgalmi engedélyben F1 kód) nem lehet több, mint 4250 kg (3500+750).
 • Nehéz pótkocsi vontatása esetén a járműszerelvény (mindkét jármű) megengedett legnagyobb össztömege összeadva pedig nem lehet több, mint 3500 kg. Ezen értékek függetlenek attól, hogy a jármű terhelt vagy terheletlen állapotban van. Ez esetben a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a vonó jármű saját tömegét.
 • Amennyiben a vezető ettől nagyobb tömegű járműszerelvényt kíván vezetni, a vezető engedélyét ki kel terjesztenie "BE" kategóriával.
  Ez esetben, ha a vezető áruszállítást végez, a járművet fel kell szerelni tachográffal és az AETR egyezménynek megfelelő vezetési és pihenőidők pontos betartása szükséges.

A járművek feltételei

A gépkocsira történő vonóhorog felszerelésével egyidejűleg, a műszaki vizsga során a vonó jármű forgalmi engedélyébe (O1-O2 kóddal jelölve) bejegyzik a vontatási adatokat, fékezett és fék nélküli pótkocsira egyaránt.

Például O1 950 kg és O2 735 kg megengedett legnagyobb össztömegű lehet a vontatott pótkocsi. Az adott járművel az így meghatározott megengedett legnagyobb össztömegűnél nagyobb tömegű pótkocsi nem vontatható.

A pótkocsira vonatkozó műszaki adatok

A szélessége nem lehet több, mint 2,55 m.

A magassága nem lehet több, mint 3 m.

A rakodásra vonatkozó ismeretek

A rakományt egyenletesen és úgy kell elhelyezni, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa, és úgy legyen rögzítve, hogy le ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék, az elkerülhetetlennél nagyobb zajt és szennyeződést ne okozzon. A rakomány elhelyezésénél a pótkocsi súlypontváltozását figyelembe kell venni. A pótkocsi kapcsoló feje a vonóhorgot 45 kg-nál nagyobb erővel nem terhelheti. Nemcsak nagy terhelést nem adhat a vonó járműnek a vonóhorgon keresztül, de annak hátsó részét sem emelheti meg, mert akkor a járműszerelvény vezethetősége jelentős mértékben megváltozik, ezért a vonóhorog terhelése mindig történjen meg.

A pótkocsi csatlakoztatásakor ne feledkezzünk meg az elektromos kábelek csatlakoztatásáról, a lámpák működésének leellenőrzéséről, és a biztosító lánc felhelyezéséről.

Pótkocsival történő közlekedés, manőverezés

 • Vontatás közben a következőket kell szem előtt tartani:
 • a nagyobb tömeg miatt csökken a gyorsító képesség,
 • rosszabb a fékhatás, nő a féktávolság (fék nélküli vontatmányok esetén), esetleg nagyobb fékpedál erőt kell kifejteni,
 • a járműszerelvény hosszabb a megszokottnál,
 • kanyarodás közben nyomeltérésre kell számítani,
 • a járműszerelvényre vonatkozó KRESZ előírásokat kell betartani

Amennyiben hátramenet végzése szükséges, iktassuk ki a ráfutó féket (ha van ilyen), és kezdjük el a tolatást. Ha a gépkocsi, a pótkocsi, vagy a rakomány sajátosságaiból adódóan nem megfelelő a hátralátás, irányító személyt kell felkérni.

Tolatáskor a pótkocsi haladási irányával ellentétesen kell kormányozni a becsuklást megelőző pillanatig, majd visszaforgatva a kormányt irányítsuk a pótkocsit a kívánt haladási irányba. Ha már becsuklott a szerelvény előrébb kell állni és korrigálni a műveletet.

Vontatásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

- 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet részlet

21. § (1) Arra nézve, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben foglaltak az irányadók.

(2) A pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt

a) személygépkocsi össztömegét,

b) autóbusz össztömegének a felét,

c) tehergépkocsi össztömegének az 1,4-szeresét,

d) vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű össztömegének a négyszeresét, e bekezdés rendelkezései a félpótkocsira nem vonatkoznak.

(3) Üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét.

(4) Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű össztömegének a háromnegyedét.

Autópálya használata

A "D2 és B2" kategóriába tartozó járművek (tehergépjármű, 7 főnél nagyobb személyautó, lakóautó, busz) esetében, amennyiben vontatást végeznek, az utánfutóra U kategóriás e-matrica megváltása szükséges, az utánfutó forgalmi rendszámára!